Nhiệm vụ của nhân viên bảo trì thang máy

Chuyên mục: Tin tức thang máy Lượt xem: 453

Nhân viên bảo trì thang máy là những người có trách nhiệm bảo trì thang máy theo định kỳ, kiểm tra và phát hiện những lỗi có thể xảy ra của thang máy, sửa chữa những hư hỏng xảy ra với thang máy. họ là những người có kinh nghiệm về thang máy, có kiến thức và hiểu biết về thang máy về các chi tiết của 1 chiếc thang máy. Mỗi nhân viên bảo trì thang máy sẽ có trách nhiệm về công việc của mình như:
- Theo dõi tình trạng hoạt động của thang máy, tất cả những thang máy nằm trong danh sách được phân công bảo trì.
- Khi kiểm tra, bảo trì thang máy, thang máy cuốn nếu phát hiện những bất thường cần kịp thời sửa chữa, khắc phục để đảm bảo thang máy hoạt động ổn định, an toàn.
- Hỗ trợ những nhân viên kỹ thuật khác trong công ty cùng làm việc để hoàn thành nhiệm vụ.
- Cần làm tốt những công việc được phân công, đồng thời phải kịp thời báo cáo cho cấp trên những vấn đề xảy ra đối với số thang máy mình chịu trách nhiệm giám sát.

Nhiệm vụ của nhân viên bảo trì thang máy

- Cần phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hoàn thành các vấn đề liên quan đến thang máy khi thang máy có sự cố.
- Cần theo dõi sát sao, đánh giá chất lượng của các thang máy mà mình chịu trách nhiệm đang kí hợp đồng bảo trì với công ty.
Để làm tốt công tác bảo trì thang máy thì 1 nhân viên kỹ thuật thang máy không chỉ có kinh nghiệm, có hiểu biết về thang máy, họ cần phải bám sát công việc, có khả năng lập kế hoạch, làm việc theo nhóm.
Ngoài ra công tác bảo trì thang máy đòi hỏi phải di chuyển thường xuyên, phải leo trèo trong hố thang mỗi khi bảo trì thang, vì vậy để thực hiện tốt công tác bảo trì thì nhân viên bảo trì bảo trì phải là người có sức khỏe, có trách nhiệm và chịu khó trong công việc.